Quy định và hình thức thanh toán

  • Khách Hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ hàng tháng cho Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi nhận được Phiếu đề nghị thanh toán và Hóa đơn hoặc Phiếu thu của Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi.
  • Việc thanh toán không được trì hoãn bởi những lý do đơn phương hoặc bất kỳ lý do gì không trên cơ sở của kết luận hay quyết định từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.